Đất đai

Nghị định 44.2014.NĐ-CP - Quy định về giá đất

Ngày đăng: 10:17:35 22/05/2021
Nghị định 44.2014.NĐ-CP - Quy định về giá đất.

Nghị định 43.2014.NĐ-CP - Hướng dẫn thi hành Luật Đất Đai

Ngày đăng: 10:18:01 22/05/2021
Nghị định 43.2014.NĐ-CP - Hướng dẫn thi hành Luật Đất Đai.

Nghị định 135_2016_ND-CP_Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Nghị định quy định thu tiền sử dụng đất

Ngày đăng: 10:20:42 22/05/2021
Nghị định 135_2016_ND-CP_Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Nghị định quy định thu tiền sử dụng đất.

Nghị định 102.2014.ND-CP - Xử phạt vi phạm hành chính đất đai

Ngày đăng: 10:21:35 22/05/2021
Nghị định 102.2014.ND-CP - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Nghị định 06-2020 sửa đổi, bổ sung NĐ 47-2020 thu hồi đất

Ngày đăng: 10:21:58 22/05/2021
Nghị định 06-2020 sửa đổi, bổ sung NĐ 47-2020 thu hồi đất.