Dịch vụ

Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, thuê, mượn bất động sản và động sản như: nhà, đất, nhà xưởng, ôtô, xe máy, tàu biển…

Ngày đăng: 23:34:23 12/01/2016
Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, thuê, mượn bất động sản và động sản như: nhà, đất, nhà xưởng, ôtô, xe máy, tàu biển…

Hợp đồng cầm cố, thế chấp, bảo lãnh.

Ngày đăng: 14:25:19 24/03/2021
Hợp đồng cầm cố, thế chấp, bảo lãnh

Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai.

Ngày đăng: 14:24:31 24/03/2021
Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai.

Hợp đồng bán đấu giá bất động sản.

Ngày đăng: 23:31:36 12/01/2016
Hợp đồng bán đấu giá bất động sản.

Hợp đồng đầu tư góp vốn bằng tài sản, quyền sử dụng đất.

Ngày đăng: 23:30:55 12/01/2016
Hợp đồng đầu tư góp vốn bằng tài sản, quyền sử dụng đất.