Menu

Văn Phòng Công Chứng Đông Thành Phố

Phiếu yêu cầu công chứng

Bộ hồ sơ công chứng gồm các tài liệu

Số BL Tên Tài Liệu Số BL Tên Tài Liệu
01 ....... Phiếu yêu cầu công chứng 02 ....... văn bản công chứng

Tài liệu về các bên giao dịch

Tài liệu về tài sản giao dịch

CMND, CCCD, Hộ Chiếu Văn bản từ chối di sản, Văn bản thừa kế
Giấy xác nhận CMND Quyết định sở hữu nhà, Quyết định cấp số nhà
Hộ khẩu, trạm trú Giấy phép xây dựng
Giấy đăng ký kết hôn Giấy CNQSD đất
Giấy XN tình trạng hôn nhân Giấy CNQSD đất, QSH nhà ở và TSKGL với đất
Quyết định ly hôn Tờ khai/TB nộp lệ phí trước bạ, hồ sơ thuế
Giấy khai sinh Bản vẽ nhà đất, Bản vễ xây dựng
Giấy chứng tử Giấy chứng nhận đăng ký xe
Giấy chứng nhận đăng ký KD Hồ sơ thẩm định tài sản
GCN đầu tư/GCN đăng ký thuế Hợp đồng tín dụng / HĐ vay / HĐ Thuế chấp
Biên bản hợp HĐTV / HĐQT Hợp đồng chuyển nhượng / mua bán / tặng cho
Văn bản ủy quyền / VB cam kết Hợp đồng thuê
văn bản thỏa thuận / VB xác nhận Hóa đơn / Phiếu thu / Công văn
Tường trình quan hệ nhân thân Văn bản khác / Tra cứu ngăn chặn

Tổng số bút lục: .................................................................


Developed by VINADESIGN