hiệp hội công chứng VN

Tờ Trình về việc thu phí Hội viên 2020

Ngày đăng: 08:01:13 25/05/2021
Tờ Trình về việc thu phí Hội viên 2020.

Nghị quyết hội đồng công chứng viên toàn quốc

Ngày đăng: 13:39:51 24/05/2021
Nghị Quyết Hội đồng Công chứng viên toàn quốc - về việc trích nộp quý Hội viên năm 2020

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Công chứng viên toàn quốc

Ngày đăng: 09:57:56 29/05/2021
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Công chứng viên toàn quốc, Ban Thường vụ và các cơ quan giúp việc của Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam.